Skinn

Saueskinn og lammeskinn av gamalnorsk spælsau frå Bekken gard. Sauene våre går ute på beite ved Sognefjorden heile året. Om sommaren er dei på fjellbeite.